Contact


View Larger Map

 

Machmeric Systems Inc.

10 Longtan road,Cangqian
Hangzhou 311121,Zhejiang
P.R. China

Tel: 0086 571 88610880
Fax: 0086 571 88994096
E-Mail: sales@machmeric.com